Aktiviteter og medlemstilbud

Foreningen har en række aktiviteter og medlemstilbud. Aktiviteterne planlægges af bestyrelsen i overensstemmelse med en fastlagt forretningsplan og den daglige drift varetages af et permanent fagligt sekretariat. Der tilbydes således følgende til et ubegrænset antal personer fra medlemsvirksomhederne:


Medlemsservice

 • Information om foreningen, kontaktformidling, nyhedsbrev, hjemmeside, møder mv.
 • Talerør for laboratorierne i DANAK bl.a. i form af udpegning af et bestyrelsesmedlem, årligt møde med DANAK’s ledelse og udpegning af repræsentanter til DANAK’s sektorudvalg
 • Kontakt til relevante myndigheder
 • Repræsentation i Eurolab aisbl og Eurachem

  Nærmere oplysninger om medlemmer, repræsentanter, mødereferater m.v. findes på medlemsområdet

 

Netværksgrupper

 • Åbne for alle medarbejdere fra medlemsvirksomheder
 • Et–to møder pr. år pr. netværk

Pt. har foreningen følgende netværk:

 • Netværk for Kvalitetsstyring & Akkreditering
 • Netværk for Analytisk Kemi
 • Netværk for Mikrobiologi
 • Netværk for Kalibrering
 • Netværk for Arbejdsmiljø i Laboratoriet
 • Netværk for Praktisk Måleteknik
 • - og flere kan oprettes efter behov
Gennerel information om de enkelte netværk findes i menuen til venstre, medens mere detaljerede oplysninger, kopier af præsentationer fra netværksmøder m.v. findes på medlemsområdet

Vidensformidling og kurser

 • Medlemsmøder med diverse faglige temaer som fx:
  - Udviklingstendenser på internationalt plan
  - Generelle ideer til inspiration mht. udvikling af kvalitetssystemer m.v.
  - Juridiske, tekniske, samt forretnings- og ledelsesmæssige aspekter ved laboratoriedrift i det 21. århundrede
 • Orientering om nye standarder og guidelines
 • Udsendelse af diverse drafts i høringsrunder
 • Kontakt til internationale videnscentre
 • Fortolkning og implementering af nye standarder og guidelines
 • KURSER: Efter behov udvikles kurser med relevans for medlemmerne
  Tilbud på kurser fra andre kursusudbydere.
  Formidling af tilbud om internationale kurser, seminarer, konferencer, workshops mv.
TOP