Aktiviteter og medlemstilbud

På grund af restriktionerne i forbindelse med Coronasituationen er alle foreningens aktiviteter desværre aflyste indtil videre.

Så snart det igen bliver muligt at afholde større arrangementer, vil vores hjemmeside blive opdateret med disse.

 

Foreningen har en række aktiviteter og medlemstilbud. Aktiviteterne planlægges af bestyrelsen i overensstemmelse med en fastlagt forretningsplan og den daglige drift varetages af et permanent fagligt sekretariat. Der tilbydes således følgende til et ubegrænset antal personer fra medlemsvirksomhederne:


Medlemsservice

 • Information om foreningen, kontaktformidling, nyhedsbrev, hjemmeside, møder mv.
 • Talerør for laboratorierne i DANAK bl.a. i form af udpegning af et bestyrelsesmedlem, årligt møde med DANAK’s ledelse og udpegning af repræsentanter til DANAK’s sektorudvalg
 • Kontakt til relevante myndigheder
 • Repræsentation i Eurolab aisbl og Eurachem

  Nærmere oplysninger om medlemmer, repræsentanter, mødereferater m.v. findes på medlemsområdet

 

Netværksgrupper

 • Åbne for alle medarbejdere fra medlemsvirksomheder
 • Et–to møder pr. år pr. netværk

Pt. har foreningen følgende netværk:

 • Netværk for Kvalitetsstyring & Akkreditering
 • Netværk for Analytisk Kemi
 • Netværk for Mikrobiologi
 • Netværk for Kalibrering
 • Netværk for Arbejdsmiljø i Laboratoriet
 • Netværk for Praktisk Måleteknik
 • - og flere kan oprettes efter behov
Gennerel information om de enkelte netværk findes i menuen til venstre, medens mere detaljerede oplysninger, kopier af præsentationer fra netværksmøder m.v. findes på medlemsområdet

Vidensformidling og kurser

 • Medlemsmøder med diverse faglige temaer som fx:
  - Udviklingstendenser på internationalt plan
  - Generelle ideer til inspiration mht. udvikling af kvalitetssystemer m.v.
  - Juridiske, tekniske, samt forretnings- og ledelsesmæssige aspekter ved laboratoriedrift i det 21. århundrede
 • Orientering om nye standarder og guidelines
 • Udsendelse af diverse drafts i høringsrunder
 • Kontakt til internationale videnscentre
 • Fortolkning og implementering af nye standarder og guidelines
 • KURSER: Efter behov udvikles kurser med relevans for medlemmerne
  Tilbud på kurser fra andre kursusudbydere.
  Formidling af tilbud om internationale kurser, seminarer, konferencer, workshops mv.
TOP