Dokumenter

Eurolab Danmark ser det som ét af sine formål at formidle viden med relevans for laboratoriedrift.
Herunder er det en vigtig opgave at gøre opmærksom på en række aktuelle standarder, retningslinier og guidelines, der kan være til gavn for laboratorier i deres daglige virke.

 

Følgende dokumenter kan frit downloades via denne hjemmeside:

  • Danske dokumenter bl.a. i form af metodeblade fra referencelaboratorier m.v.
  • EUROLAB TCQA Cook Books
  • EUROLAB guidelines og Position Papers
  • Eurachem Guidelines
Deruover findes der på medlemsområdet en række dokumenter direkte tilknyttet foreningens aktiviteter (mødereferater, kopier af mødepræsentationer m.v.).
Ligeledes er en række vejledende dokumenter, som er udarbejdet/vedligeholdt af Eurolab Danmark forbeholdt vore medlemmer, ligesom dokumenter udsendt til medlemskredsen med henblik på kommentering også findes på medlemsområdet.