Eurolab Danmarks mission

At forbedre betingelserne for laboratoriedrift, ved at varetage og synliggøre medlemmernes interesser overfor myndigheder, kundegrupper og andre interessenter.

 

Eurolab Danmarks vision

EUROLAB Danmark er en forening der:

  • Formidler ny viden om og fortolkning af krav til laboratorier.
  • Er med til at højne troværdigheden af den danske akkrediteringsordning og andre godkendelsesordninger.
  • Er med til at udvikle den danske akkrediteringsordning og andre godkendelses-ordninger.
  • Skal fremme samarbejdet mellem danske laboratorier, myndigheder og danske og internationale interessenter og herigennem medvirke til større ensartethed i myndighedernes behandling af akkrediterede laboratorier i Danmark og Europa.
  • Understøtter medlemmernes behov for kompetenceudvikling og erfaringsudveksling.