Netværk for analytisk kemi

I dette netværk er der især fokus på emner med relevans for kemisk analytiske labo­ra­torier – både tekniske og kvalitetsstyrings­mæssige.

Inden for det sidste emneområde beskæftiger netværket sig meget med fortolkning af krav til kva­litetsstyring i specielt denne type laboratorier.
En lang række love og bekendtgørelser vedrører også analyser (og f.eks. grænseværdier for disse), og netværket holdes løbende orienteret om nye tiltag.

Typiske temaer på netværksmøder kan være:

  • Metodevalidering
  • Krav til deltagelse i præstationsprøvninger
  • Udvikling inden for analyseteknik
  • Måleusikkerhed på analyseresultater

…og gode ideer/initiativer er altid velkomne