Juridiske betingelser

Juridiske betingelser for anvendelse af Eurolab Danmarks hjemmeside.

Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af denne og tilhørende website med dertil knyttede databaser:

  • Denne hjemmeside eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse, herunder fremvisning eller videre distribution på net eller i hard copy, uden foreningens skriftlige samtykke.
  • Denne hjemmeside må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden foreningens skriftlige samtykke, herunder forbeholder foreningen sig ret til at anmode om, at links til denne hjemmeside fjernes øjeblikkeligt.
  • De hjemmesider, som er forbundet til www.eurolabdanmark.dk hjemmeside via link, er ikke under foreningens kontrol, og foreningen er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne hjemmesider eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes i en sådan hjemmeside.
  • Brugen af denne hjemmeside sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og foreningen påtager sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår foreningen på ingen måde for informationens indhold.
  • Foreningen fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af denne hjemmeside, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.

© 2020 Eurolab Danmark, Foreningen af Laboratorier i Danmark. Alle ophavsrettigheder forbeholdes.