Netværk for arbejdsmiljø

Dette netværk er ét af de forholdsvis nye i fore­ningen, idet der på et tidspunkt kom fokus på en række specielle arbejdsmiljø-relaterede problem­stillinger i prøvnings- og analyselaboratorier.
Et område, hvor de ansvarlige kan have stor glæde af at udveksle erfaringer mht. at håndtere disse problemstillinger, og hvor hjælp til fortolkning af gældende love og regler kan være nyttig.

Dette netværk mødes typisk en til to gange om året, og har bl.a. haft følgende temaer på programmet:

  • Ergonomi og indeklima i laboratoriet
  • Arbejdsmiljø og arbejdstilsyn
  • Værnemidler og psykisk arbejdsmiljø
  • Håndtering af risikofyldte prøver

…alle er velkomne til at foreslå emner.