Om foreningen

En forening for laboratorier og laboratorieansatte

 

Eurolab Danmarks mission

At sikre optimale betingelserne for laboratoriedrift, ved at varetage og synliggøre medlemmernes interesser overfor myndigheder, kundegrupper og andre interessenter.

Eurolab Danmarks vision

EUROLAB Danmark er en forening der:

  • Formidler ny viden om og fortolkning af krav til laboratorier.
  • Er med til at højne troværdigheden af den danske akkrediteringsordning og andre godkendelsesordninger.
  • Er med til at udvikle den danske akkrediteringsordning og andre godkendelses-ordninger.
  • Skal fremme samarbejdet mellem danske laboratorier, myndigheder og danske og internationale interessenter og herigennem medvirke til større ensartethed i myndighedernes behandling af akkrediterede laboratorier i Danmark og Europa.
  • Understøtter medlemmernes behov for kompetenceudvikling og erfaringsudveksling.