Aktiviteter

De aktiviteter som foreningen deltager i er beskrevet her.

Derudover forsøger foreningen at orientere om andre aktiviteter, som kan have interesse for medlemmerne.