Netværk for praktisk måleteknik

Aktiviterne i dette er netværk er stillet i bero grundet lav tilslutning hertil. 

Foreløbigt det sidste skud på stammen mht. ny faglige netværk inden for Eurolab Danmark. Netværket er tænkt som et supplement til Netværk for Kalibrering, idet der rækkes ud til brugerne af kalibrering. Dem som arbejder i laboratorierne (eller produktionsprocesserne) og har ansvaret for de målinger, som skal være troværdige og hvor en god forståelse af metrologi, sporbarhed og måle­usikkerhed osv. kan være afgørende for at sikre denne troværdighed.

Der har endnu ikke været så mange møder i net­vær­ket, men nogle af følgende emner kunne være på dagsordenen:

  • Hvad betyder sporbarhed for mine målinger?
  • Usikkerhedsberegning, proces og hjælpemidler

…kom og vær med til at rejse diskussionerne.