Netværk for mikrobiologi

Mikrobiologiske laboratorier arbejder med teknikker, som give en række specielle udfordringer – ikke mindst mht. opfyldelse af diverse krav til kva­li­tetsstyring. Dette netværk giver mulighed for at mødes med kolleger inden for området med hen­blik på at indhen­te specielle informationer og ud­veksle erfa­ringer. Noget der er særdeles relevant på et område, hvor der f.eks. også sker en riven­de udvikling mht. nye bioanalytiske principper m.v.

Typiske temaer på netværksmøder kunne være:

  • Fortolkning af ISO/IEC 17025 ift. mikrobiologi
  • Troværdige resultater af mikrobiologiske undersøgelser
  • Usikkerheder beregning og anvendelse af disse
  • Referencer og sammenligninger
  • Hurtigmetoder – kan vi stole på dem?
  • Sekventering