Profil

Eurolab Danmark er en forening af laboratorier med det formål at understøtte laboratoriernes faglige virke.

Foreningen er et forum for udveksling og formidling af teknisk og faglige synspunkter omkring prøvning, analyse og kalibrering imellem de danske laboratorier og områdets danske og internationale kontakter.

Eurolab Danmark iværksætter løbende en række aktiviteter af faglig og politisk karakter (f.eks. vedr. akkreditering) til gavn for alle medlemmer.

Alle prøvnings-, analyse- og kalibreringslaboratorier samt virksomheder og enkeltpersoner med tæt tilknytning til laboratorieverdenen i Danmark kan søge om medlemskab af foreningen.

Eurolab Danmark er repræsenteret i følgende bestyrelser og organisationer, hvor foreningen har en betydelig indflydelse:

 • DANAKs bestyrelse.
 • DANAKs sektorudvalg.
  • Sektorudvalg for fødevareområdet
  • Sektorudvalg for miljøområdet
  • Sektorudvalg for kalibrering
 • Styregruppen for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemi og mikrobiologi.

Eurolab AISBL Eurolab Danmark er medlem af Eurolab AISBL.

Denne organisation samler interesserne fra de nationale Eurolab foreninger og koordinerer disse.

Derudover varetager denne forening følgende opgaver:

 • Representation by formulating and voicing the opinion of European laboratories regarding political and technical issues having a direct impact on their activity, both on the European scene and worldwide.
 • Coordination by interfacing with all European organisations having activities of interest to the laboratory community, and striving to avoid duplication of efforts and activities.
 • Action by providing adequate means for exchange of information and experience, such as the publication of our Position Papers, Technical Reports, Newsletter, Seminars, and Working Groups etc.
 • Promoting cost-effective testing, calibration and measurement services, for which the accuracy and quality

Eurolab Danmark varetager Danmarks medlemskab af Eurachem.