Medlemsskab

Medlemsskab af Eurolab Danmark

Ved udfyldelse og indsendelse af nedennævnte tilmeldingsformular gives bindende tilsagn om medlemsskab af EUROLAB DANMARK, Foreningen af laboratorier i Danmark for nedennævnte laboratorium.

Laboratoriet erklærer ved tilmelding at være bekendt med foreningens vedtægter, herunder dens formål og arbejdsopgaver og med foreningens kontingent, der på den seneste generalforsamling er fastsat på følgende måde:

Kontingentet er afhængigt af antallet af medarbejdere i virksomheden der hovedsageligt beskæftiger sig med laboratoriearbejde.

Følgende satser er gældende for medlemskab fra og med 2019

Virksomhedsmedlemsskab: 4.000 kr årligt

Efter vi har modtaget indmeldelsen, vil I/du blive kontaktet af foreningens sekretær.

Der gøres opmærksom på, at et medlemsskab kun kan ophøre ved udmeldelse med mindst tre måneders skriftligt varsel til en 1. januar.

Anvend vores online tilmeldingsformular eller henvend jeg til foreningens sekretariat.

BEMÆRK: Eurolab Danmark har en politik/procedure for sikring af, at persondataforordningen overholdes i forbindelse med håndtering af oplysninger vedr. medlemmer (Hent procedure)